ต้นไม้มงคล ต้นไม้ฟอกอากาศ

TREEITEMS.COM

กล้วยด่าง

กล้วยด่าง

กล้วยด่าง

กล้วยด่าง ต้นไม้มงคล ต้นไม้ยอดฮิต กระแสมาแรง ต้นไม้มงคลที่ใครหลายๆคนสนใจ

กล้วยด่าง ต้นไม้มงคล จัดเป็นพืชสกุล MUSACEAE ซึ่งกล้วยสายพันธุ์ด่าง จะลักษณะคล้ายกับกล้วยทั่วๆไป โดยจะต่างกันตรงสีด่างเท่านั้น ลำต้นมีสูงประมาณ 3 – 5 เมตร มีลำต้นรูปทรงกลม แผ่นใบใหญ่ ปลีกล้วยจะมีสีแดงคล้ำ โดยใน 1 เครือก็จะมี 4 – 5 หวี ใน 1 หวีก็จะมี 10 – 15 ผล มีลวดลายสีขาว – เขียว หรือ ขาว – ชมพู ตัดสลับกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ กล้วยด่างจะมีรสอมเปรี้ยวคล้ายๆกล้วยไข่ ไม่มีเมล็ด

กล้วยด่าง

ประโยชน์ของกล้วยด่าง

การเกิดสีด่างของกล้วยเกิดมาจากการกลายพันธุ์ทางธรรมชาติ เนื่องจากพืชไม่สามารถสร้างคลอโรฟิลได้เต็มที่ จึงทำให้มีสีด่างแทนที่จะมีสีเขียวตามปกติ ด้วยความแตกต่างนี้ทำให้กล้วยด่างกลายเป็นไม้ประดับราคาแพงที่คนให้ความสนใจ โดยมักจะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับให้ความสวยงาม ร่มรื่นแก่สถานที่ต่างๆ รวมถึงนิยมนำมาปลูกเป็น ต้นไม้มงคลปลูกหน้าบ้าน ด้วย ซึ่งคนไทยมีความเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้าน จะพบแต่ความเจริญ ทำกิจการงานใดก็มีแต่ความสำเร็จราบรื่นเหมือนการปอกกล้วยเข้าปากนั่นเอง

กล้วยด่าง

กล้วยด่างมีสายพันธุ์อะไรบ้าง

กล้วยด่างอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกัน เช่น กล้วยด่างฟลอริดา , กล้วยทับทิมสยาม (กล้วยด่างแดงอินโด ) , กล้วยเล็บมือนางด่าง , กล้วยหักมุกด่าง , กล้วยหอมแคระด่าง , กล้วยน้ำว้าด่าง , กล้วยน้ำว้าค่อมด่าง , กล้วยตานีด่าง , กล้วยป่าด่างเหลือง , กล้วยเทพพนม ฯลฯ

วิธีการดูแลกล้วยด่าง

วิธีดูแลกล้วยด่างให้เจริญเติบโตงอกงาม สามารถทำได้ดังนี้

1. ดิน ควรปลูกในดินร่วนซุยที่สามารถระบายน้ำได้ดี โดยอาจนำดินไปผสมกับอินทรีย์วัตถุอื่นด้วย เช่น กากมะพร้าวแห้ง ถ่าน เศษใบไม้แห้ง ฯลฯ

2. น้ำ ในช่วงแรกควรรดน้ำเช้า-เย็น อย่างสม่ำเสมอ เมื่อต้นกล่วยด่างแข็งแรงดีแล้วอาจเปลี่ยนมารดน้ำวันละครั้งหรือรดวันเว้นวันก็ได้ ระวังอย่ารดน้ำมากเกินไปและอย่าปล่อยให้มีน้ำท่วงขัง

3. แสงแดด สามารถปลูกต้นกล้วยได้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงครึ่งวันเช้า หากปลูกในที่ที่มีแสงแดดจัดมากเกินไปจะทำให้เกิดภาวะใบเหลืองและเฉาตายได้

4. ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยบำรุงในปริมาณที่พอเหมาะโดยการหว่านให้กระจายไปบริเวณรอบๆโคนต้น เดือนละครั้ง ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี

5. การขยายพันธุ์ นิยมทำโดยการแยกหน่อ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว

กล้วยด่าง

กล้วยด่างราคาเท่าไหร่

พบว่ากล้วยด่างที่มีราคาสูงอันดับหนึ่งก็คคือกล้วยด่าฟลอริดาถัดมาก็จะเป็น กล้วยด่างแดงอินโด นอกจากนี้ก็มียังมีการขายหน่อกล้วยสายพันธุ์คาเวนดิชในราคาสูงถึง 70,000 บาท จึงทำให้ชาวเกษตรกรมีความกระตือรือร้นในการหันมาเพาะพันธุ์กล้วยสายพันธุ์แปลกๆเพื่อจำหน่ายให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งกล้วยด่างราคาทั่วไปเริ่มต้นจะอยู่ที่หลักพันขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมของสายพันธุ์ สีสันและลวดลาย และความสมบูรณ์ของต้น